Google AdWords zoekwoordopties

Ik krijg nog wel eens vragen over de verschillende zoekwoordopties binnen Google AdWords. Hieronder zal ik kort en bondig beschrijven welke verschillende zoekwoordopties er mogelijk zijn binnen Google AdWords en hoe je deze gebruikt.

Wat zijn Google AdWords zoekwoordopties?

Op moment dat ik dit schrijf zijn er vijf zoekwoordopties mogelijk binnen Google AdWords. Deze vijf zoekwoordopties bepalen bij welke Google zoekopdrachten je advertenties worden gegenereerd. Door gebruik te maken van deze zoekwoordopties kun je bepalen voor wie je advertenties worden weergegeven.

Je kunt een van onderstaande vijf zoekwoordopties toewijzen aan elk op zoekopdrachten getarget zoekwoord. Je hoeft slechts de juiste interpunctie aan een zoekwoord toe te voegen als je een van de zoekwoordopties wilt gebruiken.

Vijf zoekwoordopties

De onderstaande vijf zoekwoordopties zijn mogelijk binnen Google AdWords. Ik geef per zoekwoordoptie een uitleg plus een voorbeeld van de interpunctie toevoeging.

Breed (Broad match): Internet Marketing
Hiermee wordt de bijbehorende advertentie weergegeven bij soortgelijke woordgroepen en relevante varianten.

WEL gevonden op: online marketing, marketing via internet, marketing en communicatie, internet marketeer etc.

NIET gevonden op: online marketeer, marketingcommunicatie, internetcafé, internetabonnement etc.

Opmerking:
Wanneer er zoekwoorden worden ingevoerd zet Google deze standaard op ‘breed’. Zoekwoordoptie ‘breed’ levert de meeste vertoningen op en is daardoor ook vaak het duurst. Als je brede zoekwoorden gebruikt, houd deze dan goed in de gaten! Wanneer je er niet kort op zit kunnen de kosten wel eens hoog oplopen zonder dat het conversie oplevert.

Brede zoekwoorden inzetten is wel een bruikbare manier om erachter te komen welke zoektermen men gebruikt. Vervolgens zijn die zoektermen weer toe te voegen als ‘exacte zoekwoorden’ waardoor kosten/conversie zullen afnemen.

Breed modifier (Modified broad match): Internet +Marketing of +Internet +Marketing
De breed modifier is door Google in 2010 geïntroduceerd om brede zoekwoorden verder te kunnen verfijnen. De modifier is te implementeren door een plusteken (+) meteen vóór een of meer woorden in een breed zoekwoord te plaatsen. Elk woord dat wordt voorafgegaan door een plusteken moet exact hetzelfde, of als rechtstreeks gerelateerde variant, in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomen.

Afhankelijk van de taal kunnen rechtstreeks gerelateerde varianten verkeerde of alternatieve spellingen, enkel- of meervoudsvormen, afkortingen of acroniemen, of verbuigingen of vervoegingen van een bepaalde stam zijn. Synoniemen en gerelateerde zoekopdrachten worden niet als rechtstreeks gerelateerde termen beschouwd.

Woordgroep/Zinsdeel (Phrase match): “Internet Marketing”
Hiermee wordt de bijbehorende advertentie weergegeven bij zoekopdrachten die exact dezelfde woordgroep bevatten (de woorden moeten in deze volgorde, inclusief spatie, in de zoekopdracht verwerkt zitten).

WEL gevonden op: internet marketing cursus, website over internet marketing, weblog internet marketing, internet marketing info etc.

NIET gevonden op: internet cursus marketing, internet marketingpresentatie, weblog marketing en internet, internetmarketing etc.

Exact (Exact match): [Internet Marketing]
Hiermee wordt de bijbehorende advertentie weergegeven bij zoekopdrachten die uitsluitend exact dezelfde woordgroep bevatten.

ALLEEN gevonden op: internet marketing.

NIET gevonden op: internet mark, marketing internet, internet en marketing etc.

Uitsluiting/Negatieve (Negative match): -Cursus (in het voorbeeld gaan we uit van Internet Marketing, Cursus is niet relevant en willen we daarom uitsluiten)
Hiermee wordt de advertentie niet weergegeven bij zoekopdrachten die deze term bevatten.

WEL gevonden op: internet marketing advies, internet marketing artikelen, online marketing informatie etc.

NIET gevonden op: internet marketing cursus, cursus internet marketing, cursus etc.

Onderstaande afbeelding verduidelijkt een en ander:

Google AdWords zoekwoordopties

ROI-doelstellingen

Sommige zoekwoordopties leiden tot veel advertentievertoningen, klikken en conversies, terwijl andere zoekwoordopties minder vertoningen genereren maar beter getarget zijn. Toepassing van de juiste zoekwoordopties biedt de grootste kans om je ROI-doelstellingen (return on investment) te behalen.

Tip:
Met het Google hulpprogramma Advertentievoorbeeld en -diagnose kun je zoeken naar je advertentie op dezelfde manier als op een normale pagina met Google zoekresultaten, zonder dat er extra vertoningen worden gegenereerd.


Mis het volgende artikel niet! Abonneer je gratis via RSS of e-mail.

Over Tim Beeren

Tim Beeren - geïnspireerd door Internet Marketing, E-commerce en Zoekmachine optimalisatie, jonge online ondernemer met passie en ambitie.

Tim Beeren is te volgen op Twitter als @timbeeren.

3 Reacties op "Google AdWords zoekwoordopties"

Reageer op "Google AdWords zoekwoordopties"