E-commerce

E-commerce (ook wel electronic commerce, e-business of elektronische bedrijfsvoering genoemd) is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het Internet of een extranet) handel bedreven kan worden, en is de benaming van de studie hiervan. Met name internet heeft gezorgd voor een explosieve groei van de e-commerce. Middels een webwinkel is een wereldwijde markt te betreden waar afnemers van over de hele wereld kunnen bestellen.

Onderzoek E-commerce

Online shoppen raakt steeds meer ingeburgerd. Volgens het CBS is in Nederland het aandeel 16- tot en met 75-jarigen dat via het internet winkelt de afgelopen vijf jaar met ruim 20 procent toegenomen. Deze groep omvat nu ongeveer 70 procent van de Nederlandse bevolking binnen deze leeftijdscategorie. Met dit hoge aandeel behoort Nederland bij de top van Europa. Enkel in landen als Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk lag het aandeel online shoppers nog hoger.

Deze positieve cijfers vertalen zich in een duidelijke omzetstijging voor de gehele Nederlandse webwinkelmarkt. Uit de onlangs door Blauw Research en GfK Retail & Technology gepubliceerde Thuiswinkel Markt Monitor 2011-2 blijkt dat de totale online consumentenbestedingen in 2011 ongeveer 9 miljard euro bedroegen. Dit is 9 procent meer dan in het jaar 2010.

Thuiswinkel Markt Monitor 2011-2

De omzetgroei binnen de webwinkelmarkt is met name toe te schrijven aan de stijging van het aantal online shoppers in Nederland. In het afgelopen jaar kwamen er ongeveer 10 procent meer online shoppers bij. Door deze stijging telt Nederland op het moment zo’n 10,2 miljoen online shoppers.

Vakantieaccommodaties en reizen blijft het grootste segment binnen de webwinkelmarkt. Dit segment zorgt maar liefst voor een omzet van 3.670 miljoen euro. Na vakantieaccommodaties en reizen blijven de telecombranche (1.100 miljoen euro) en de kledingbranche (630 miljoen euro) de grootste online omzetsegmenten.

Een opvallend gegeven uit het onderzoek is dat de Nederlandse online shopper steeds vaker online aankopen doet maar dan per keer wel steeds kleinere bedragen uitgeeft. Het gemiddeld aantal bestellingen per online shopper steeg namelijk met 3 procent tot 7,7 bestellingen per jaar. De gemiddelde besteding per online shopper daalde het afgelopen jaar daarentegen met zo´n 4 euro tot een bedrag van 115 euro per bestelling. Hiermee komt de gemiddelde jaarlijkse besteding per online shopper uit op zo’n 885 euro.

De prognose voor 2012 is dat de online consumentenbestedingen nog verder zullen stijgen. Volgens Blauw Research zelfs weer met 9 procent. Volgens het onderzoeksbureau kan de bestedingsgroei flink aantrekken als de economische crisis voorbij is en hierdoor zelfs in de dubbelcijferige percentages belanden.

Bovenstaande cijfers maken veel duidelijk. E-commerce speelt een zeer belangrijke rol binnen onze economie en  naar verwachting zal die rol alleen maar belangrijker worden.

Omzet webwinkels stijgt

Voor verkopers op afstand (waar volgens het CBS postorderbedrijven en webwinkels onder vallen) is het jaar 2012 goed begonnen. De omzet over de eerste twee maanden van dit jaar is met ongeveer 8 procent gestegen in vergelijking tot de eerste twee maanden van 2011. Het jaar 2011 kende echter ook al goede cijfers, namelijk een omzetgroei van 4,7 procent ten opzichte van het jaar 2010.

De inkomstengroei voor verkopers op afstand lag velen malen hoger dan die van de gehele detailhandel. Deze positieve cijfers maken het  voor veel ondernemers aantrekkelijk om ook online de markt te betreden.

Concurrentie webwinkels stijgt

Met een groot aantal online shoppers en de positieve marktcijfers is het logisch dat de concurrentie tussen webwinkels flink toeneemt. Begin 2012 stonden er 24.500 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de categorie ‘postorder en internet’. In dit cijfer zijn nog niet eens het aantal fysieke winkels met een webwinkel en het aantal in Nederland actieve buitenlandse online retailers meegenomen.

Enkel dit genoemde aantal is al 21 procent meer ten opzichte van het aantal geregistreerde bedrijven in 2011. Begin 2011 telde de Kamer van Koophandel ‘slechts’ 20.200 bedrijven in bovengenoemde categorie.

Deze stijging van het aantal geregistreerde bedrijven (+ 21 procent) is aanzienlijk hoger dan de groei van de online bestedingen (+ 9 procent). Dit maakt de concurrentie op de online markt dan ook zeer hevig. Online opvallen is van belang. Lukt dat niet, dan zal het evenmin een succes worden. Termen als SEO (zoekmachine optimalisatie), SEA (zoekmachine adverteren), website usability (gebruiksvriendelijkheid), ROI (return on investment), Affiliate Marketing etc. dienen een hoge prioriteit te krijgen binnen de bedrijfsvoering.

Groot voordeel van Internet Marketing is dat kosten en opbrengsten behoorlijk nauwkeurig gemeten kunnen worden. Geef nooit zomaar geld uit zonder het te kunnen meten.


Lees ook mijn artikel ‘Hoe het internet de Nederlandse economie verandert
‘.

Ook de online markt betreden? Eerst de mogelijkheden bespreken? Een goede webwinkel of website laten neerzetten?

Contact Tim Beeren Internet Marketing Advies